Beställning / Order

ASAHI Order

Telefon: 08-522 565 90
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ASAHI PRISLISTA

Tekniska frågor kring fatöl?

Kontakta i första hand din säljare, eller ring 08-522 565 90

Leverans- och Betalningsvillkor
Dessa allmänna leverans- och betalningsvillkor skall äga tillämpning i den mån de inte ändras genom annan skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Leveransavgift om 600 SEK (exkl. moms) uttages vid:

  • Order understigande 10 kolli (1 fat = 3 kolli)
  • Leverans utanför ordinarie leveranstidpunkt
  • Leveransväg får innehålla max 5 trappsteg
  • Order efter orderstopp
  • Order till ej ordinarie leveransdag

Kredittid från fakturadatum, 15 dagar

  • Asahi har rätt till dröjesmålsränta samt ev. påminnelseavgift vid utebliven eller försenad betalning.
  • Köparen är skyldig att meddela Asahi förändringar i rätten att köpa och sälja alkohaltiga drycker, adressändringar och dyl.
  • Eventuella reklamationer skall vara Asahi tillhanda inom 8 dagar från leveransdatum.
  • Reklamationsrätt föreligger inte för kuranta fullgodsreturer