Allmän dataskyddsförordning (GDPR)


 

Behandling av personuppgifter regleras av lagstiftning avseende skydd av personuppgifter, inkluderat bl.a Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR). Att hantera, respektera och skydda enskilda individers rättigheter och friheter avseende hantering av personuppgifter och att säkerställa att gällande lagstiftning om dataskydd följs är för Asahi inte bara en fråga om att uppfylla rättsligt krav utan också en viktig del av vårt företags och hela Asahis kärnvärden. På denna webbsida kan de som samarbetar med oss eller som på annat sätt överväger att ta kontakt med oss ta del av dokumentation och annan information om vår hantering av personuppgifter.


 

 
 

Gruppen Dataskyddspersonal är GDPR.cool s.r.o., Ident. Nr 06010881, momsnummer är CZ06010881, med registrerat säte i Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, Tjeckien.
Ansvarig för dataskyddsagendan för Asahi Breweries Europe Limited koncernföretag är JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefonnummer: +420 602 344 205


 

Frågor / information om personuppgifter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.